Böhl Tray Packaging TVP-45

Böhl Tray Packaging TVP-45

TVP-45 förpackningsmaskin fixerar produkter på plana underlägg till låg kostnad för säker transport.

Produkter från nästan alla industriområden, med de mest skilda geometrier är lämpliga. Fackförpackningar är idealisk för små och stora produktionsvolymer samt slumpvisa förändringar i produktstorlek.


Ytterligare fördelar är:

  • Hög effektivitet
  • Förenkling av de sorterna av förpackningar märkta minskning av förpackningskostnader
  • Optimalt skydd även för produkter med varierande höjd och slumpvisa förändringar av paketen, vikt från 0,01 till 100 kg
  • Ingen tillsats av fyllnadsmaterial krävs
  • Minimalt med transportskador eftersom godset är fixerat på en bricka.
  • Extremt låg energiförbrukning på grund av icke-termisk process
  • Minimal ställtid krävs
  • Minimalt buller under maskinens drift