Sträckfilmning

Sträckfilmning

Signode sätter kvalitet i fokus och har i många år levererat sträckfilmsmaskiner av högsta kvalitet till den Skandinaviska marknaden.

Av dominerande branscher kan nämnas bryggerier, wellpappsindustri, betong- och tegelindustrin samt livsmedelsindustrin.

Våra kunder får inte bara en kvalitetsprodukt när de köper en maskin från Signode, utan också en systemleverantör som erbjuder service, reservdelar och professionell uppföljning genom maskinens hela livstid.

Signode levererar också kompletta linjer med integrerade rullbanor tillsammans med maskinerna. Vi har ett nära samarbete med etablerade tillverkare av robotar, palleteringssystem, rullbanor och kedjebanor.

STRÄCKFILM

Signode erbjuder även ett komplett produktsortiment av maskinsträckfilm, handsträckfilm, toppfilm och toppark.

Vi samarbetar med marknadens ledande producenter och har som huvudfokus att reducera emballagekostnaderna för våra kunder. Detta gör vi med hjälp av praktiska tester på våra kunders egna maskiner och produkter.

Vi lagerför kvaliteter av sträckfilm som marknaden kräver, allt från sträckfilm för den enklaste maskin upp till högkvalitetsprodukter för in-line högkvalitetsmaskiner.

Testa oss och låt oss visa vad vi kan göra för just dig!