Videojet VJ 8510

VJ 8510

Videojet 8510 bygger på den välkända HP-tekniken

  • Enkel användning, med pekskärm i färg
  • Minimalt, enkelt underhåll
  • Eliminerar meddelande, kodningsfel
  • Idealisk för integration i linjer