Bandningsverktyg

Bandningsverktyg

Signode erbjuder driftsäkra och lönsamma system för transportemballering, godsskydd och märkning av gods.

Kundens produkter är viktiga för oss, de ska skyddas och tas om hand på bästa sätt inför och under transport till slutkund, vi ser till att lösa detta och lovar dessutom att göra det till lägsta totalkostnad. Ditt val av partner kan inte bli lättare!

Signode erbjuder ett brett sortiment av bandningsverktyg för alla typer av gods och godsflöden.

Till både stålband och plastband erbjuds manuella och luftdrivna (pneumatiska) verktyg, och till plastband dessutom batteridrivna.