Stålband

Stålband

Apex och Magnus stålband för bandningsmaskiner och bandningsverktyg

Som ledande leverantör av stålband, och med egen produktion inom koncernen, upprätthåller vi en aggressiv strategi för utformning och utveckling av förpackningssystem, för produkter som ska skickas med flyg, båt, järnväg eller landsväg.

I centrum för var och en av dessa system är våra stålband Apex och Magnus. Var och en speciellt framtagna för att möta kraven på en rad olika applikationer och med bandbredder mellan 13 och 32 mm.

Signodes produktion av stålband i Dinslaken i Tyskland och i Burseryd i Sverige är godkänd enligt kvalitetsstandard ISO 9002. Tillverkningen i Burseryd är miljöcertifierad enligt ISO 14001.