SP Z20

SP Z20 Virkespress

SP-Z20, som är tillverkad i Sverige, är en moduluppbyggd, helautomatisk maskin för skonsam bandning av virkespaket med hyvlat virke.

SP Z20 är utrustad med vårt moderna Z20 bandningshuvud, som erbjuder maximal maskintillgänglighet utan driftstörningar.

Få rörliga delar
Färdigställd från fabrik
Kräver ingen lyftanordning vid service och underhåll
Spar kostnader

SP-Z20 kan utrustas med:

  • Kantskydd, topp och botten
  • Underslagsautomatik
  • Överslagsautomatik, ej fastbandat överslag
  • Pressning uppifrån
  • Pressning från sidan
  • Sidobrädesautomatik

Bandningsenheten är monterad flytande i den övre pressbacken, vilket möjliggör bandning ner till 250 mm pakethöjd.

Z20 består av två separata moduler; en för låsning, och en för matning och sträckning.
Modulerna är lättåtkomliga och på mindre än 2 minuter kan båda enheterna bytas ut för service och underhåll.