Bandning

Bandning

Signode sätter kvalitet i fokus och har i många år levererat bandningsutrustning av högsta kvalitet till den Skandinaviska marknaden.

Signode har maskiner för både hel- och halvautomatisk bandning, för såväl den lilla produktionen, som för stor serieproduktion.

Bandningsmaskinerna finns i standardutförande likväl som specialanpassade efter kundens önskemål.

Val av maskin beror förstås på vilket gods som ska bandas, godsets storlek och om maskinen ska ställas i en produktionslinje eller vid en enskild packstation.