Policy för kakor

Policy för kakor

Med denna policy för kakor vill vi informera dig om användningen av kakor eller liknande lagringstekniker (härefter ”kakor”) på våra webbplatser.

Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som lagras på din enhet av din webbläsare för att spara viss information eller vissa bildfiler, såsom pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats med samma enhet kommer den sparade informationen i kakorna att överföras antingen till vår webbplats ("förstapartskaka") eller till en annan webbplats som kakorna tillhör ("tredjepartskaka").

Genom den information som sparats och sänts tillbaka känner webbplatsen av att du redan har besökt den med den webbläsare som du använder på den enheten. Vi använder denna information för att kunna utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i enlighet med dina önskemål.

I detta avseende är det endast själva kakan som identifieras på din enhet. Förutom för detta ändamål kommer dina personliga data endast att sparas efter ditt uttryckliga godkännande eller om det är absolut nödvändigt för att du ska kunna använda och komma åt den erbjudna tjänsten.


Acceptera användandet av kakor

Kakor är inte absolut nödvändiga för att göra tjänster tillgängliga på vår webbplats och de används bara om vi har fått ditt godkännande. När du aktivt använder vår webbplats genom att fortsätta använda vår webbplats sedan informationen om kakor har visats accepterar du användandet av kakor.

Du kan naturligtvis anpassa dina kakinställningar när som helst, exempelvis genom att aktivera eller inaktivera individuella kategorier av kakor.

Information om hur man inaktiverar eller raderar kakor i allmänhet (dvs. inklusive de grundläggande kakorna) i din webbläsare hittar du under den sista punkten i denna policy för kakor.


Kategorier av kakor

Vi delar in kakorna som vi använder i följande kategorier baserat på deras ändamål och funktion:
  • Absolut nödvändiga kakor
  • Funktionella kakor;
  • Prestandakakor; liksom
  • Marknadsföringskakor


Absolut nödvändiga kakor

Absolut nödvändiga kakor garanterar funktioner utan vilka du inte kan använda våra webbsidor och tjänster såsom avsett. Dessa kakor används uteslutande av oss och är därför första parts kakor. Det betyder att all information som finns sparad i kakorna sänds tillbaka till vår webbplats.

Absolut nödvandiga kakor garanterar, exempelvis, att du som registrerad användare förblir inloggad när du går till olika undersidor på vår webbplats och att du därför inte behöver skriva in dina inloggningsdata varje gång du går till en ny sida.

Följande absolut nödvändiga kakor används på vår webbplats:

Namn Ändamål Giltighet
ckies_functional Sparalternativ om funktionella kakor är aktiverade 1 år
ckies_marketing Sparalternativ om marknadsföringskakor är aktiverade 1 år
ckies_performance Sparalternativ om prestandakakor är aktiverade 1 år

Användande av absolut nödvändiga kakor på vår webbplats är möjligt utan ditt godkännande. Därför kan absolut nödvändiga kakor inte aktiveras eller inaktiveras individuellt. Du kan dock inaktivera kakor i din webbläsare när som helst.

Den lagliga grunden för användning av dessa första parts kakor är vårt legitima intresse (dvs. intresse av analysen, optimeringen och den ekonomiska användningen av vår webbplats och våra tjänster) inom betydelsen av Art. 6 (1) (f) GDPR).
 

Funktionella kakor

Funktionella kakor gör det möjligt för vår webbplats att spara information som redan har lämnats (såsom registrerat namn eller språkval) och att erbjuda dig förbättrad och mer anpassade funktioner baserat på denna information. Dessa kakor samlar in och sparar endast anonym information så de kan inte spåra dina besök på andra webbplatser.

Följande funktionella kakor används på vår webbplats:
Namn Ändamål Giltighet
cookielaw Sparar information om man svarade nej på frågan om kakor 1 år
shd Ställs in under inloggningsprocessen 1 år

Du kan när som helst välja bort användandet av funktionella kakor genom att ändra dina kakinställningar på detta sätt.


Prestandakakor

Prestandakakor samlar in information om hur våra webbplatser används för att göra dem mer attraktiva samt förbättra deras innehåll och funktion. Dessa kakor hjälper till exempel oss att fastställa om och vilka av undersidorna på vår webbplats som besöks och vilket innehåll som användare är särskilt intresserade av. Särskilt registrerar vi antalet besök på en sida, antalet undersidor som besöks, tiden som ägnas åt vår webbplats, i vilken ordning sidorna besöks, vilka sökord som ledde dig till oss, land, region och, om tillämpligt, den stad varifrån besöket görs och andelen mobila enheter som besöker våra webbsidor. Din dators IP-adress som överförs av tekniska orsaker görs automatiskt anonym och tillåter inte att vi kan dra några slutsatser om den individuella användaren.

Jimdo-användaren har också rätten att protestera mot bearbetning av personliga data som används för statistiska ändamål i enlighet med Artikel 89, paragraf 1 i GDPR av skäl som uppstår från användaren i frågas speciella situation. För att utnyttja den tidigare nämnda och andra datarättigheter kan den påverkade parten, när som helst, kontakta Jimdo via den kontaktadress som finns nedan.

Följande prestandakakor används på vår webbplats:
                                                                                    
Namn Ändamål Giltighet
-    
         
Du kan när som helst välja bort användandet av prestandakakor genom att ändra dina kakinställningar för detta. 


Marknadsföringskakor/tredje parts kakor

Marknadsföringskakor kommer från tredje parts kakor och används för att samla information om de webbplatser som besöks av användaren för att skapa riktad reklam till användaren.

Följande marknadsföringskakor används på vår webbplats:
Namn Ändamål Giltighet
__utma Jimdo-statistik (Google Analytics) 2 år
__utmb Jimdo-statistik (Google Analytics) 1 dag
__utmc Jimdo-statistik (Google Analytics) Sessionen
__utmz Jimdo-statistik (Google Analytics) 6 månader
__utmt_b Jimdo-statistik (Google Analytics) 1 dag

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande gällande individuella marknadsföringskakor i framtiden genom att justera dina kakinställningar för detta.

På grund av de beskrivna användningarna (se § 6 a.) är den lagstadgade grunden för bearbetning av personliga data med hjälp av kakor bestämd i Artikel 6 (1) i GDPR. Om Jimdo-användaren/besökaren har accepterat användningen av kakor baserat på meddelandet från oss på vår webbplats ("banner om kakor") styrs användningens legitimitet ytterligare av Artikel 6 (1) mening 1 i GDPR.


Administrering och radering av kakor

Du kan ställa in din webbläsare så att kakor i allmänhet inte sparas på din enhet och/eller att du tillfrågas varje gång om du accepterar att kakor aktiveras. Du kan också när som helst radera kakor som har aktiverats igen. Du kan få reda på hur allt detta fungerar i detalj från din webbläsares hjälpfunktion.

För webbläsarna Firefox, Microsoft Internet Explorer och Google Chrome hittar du en förklaring med ord och bilder under följande länk: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Observera att en allmän inaktivering av kakor kan leda till begränsad funktion på vår webbplats.