Organisation

Egen tillverkning inom koncernen!

Med egen tillverkning inom koncernen är vi en stark partner till den Skandinaviska industrin.

 Ett säkert, personligt och långsiktigt val.

Signodes servicekoncept bygger på att vi är mer personliga. Väljer ni teknisk service från Signode har ni alltid en och samma tekniker, som också är er kontaktperson. Ett telefonsamtal är alltid det enda som behövs för att ni ska komma i kontakt med er personliga servicetekniker