Well

Well

Signode levererar kompletta systemlösningar till olika branscher, där wellindustrin är en mycket viktig sektor för våra produkter.

Vi har lång erfarenhet av leverans av maskiner och förbrukningsvaror till industrin, och har länge arbetat med kunder inom denna sektor för att ta fram effektivare och förbättrade system, för högre produktivitet och kostnadseffektivitet.

Ofta integreras våra produkter i existerande linjer, men våra system för transportemballering och märkning av gods återfinns också via egna eller andras kompletta systemlösningar.

Hos oss finner du allt ifrån enklare manuella bandningsmaskiner, till fullt automatiserade pallpressar med bland annat möjlighet till integrerad kantskyddsautomatik. Allt baserat på utprovad elektronik, integrerad software med självdiagnostik för att säkra snabb och säker drift. Signode har ett nära samarbete med aktuella underleverantörer för övrig utrustning.

Signode har expertis, utrustning, förbrukningsvaror och full after-sales-support.