Skivindustrin

Skivindustrin

Signode har under åren levererat ett antal maskiner till skivindustrin, för bland annat bandning av spånskivor.

Maskinen byggs utifrån kundens önskemål och kan utrustas med:

  • kantskyddsautomatik i upp till 4 hörn
  • underslagsautomatik
  • överslagsautomatik
  • pressning både uppifrån och från sidan

Invitera oss i projektet och låt oss visa vår kvalitet!


BAND

GODSSKYDD