Sågverk

Sågverk

Signode har utvecklat en robust, moduluppbyggd virkespress anpassad för sågverkens tuffa miljö.

LP Z20 som är tillverkad i Sverige, är en moduluppbyggd, helautomatisk maskin för skonsam bandning av virkespaket.

Maskinen kan utrustas med kantskydds- och underslagsautomatik.

Bandhuvudet placeras i övre pressbalken, helt skyddad för t ex utstickande strö. och medger därmed att vi kan pressa och placera bandet exakt vid ströraden, vilket svensk standard förespråkar. Vi kan banda och pressa virkespaketet ner till en höjd på 250 mm.


Invitera oss i projektet och låt oss visa vår kvalitet!

BAND

GODSSKYDD