Hyvleri

Hyvleri

Signode har tagit fram en automatisk bandningsmaskin för skonsam bandning av hyvlade virkespaket.

SP Z20 är moduluppbyggd och kan utrustas med:

  • Kantskyddsautomatik i upp till 4 hörn
  • Underslagsautomatik
  • Överslagsautomatik
  • Pressning både uppifrån och från sidan


Invitera oss i projektet och låt oss visa vår kvalitet!

BAND

GODSSKYDD

STRÄCKFILMNING