Trä

Trä

Signode erbjuder robust och anpassad bandnings- och märkningsutrustning för träindustrin

Med vår grupp av specialister utformar vi den fullständiga förpackningslösningen för din marknad inklusive leverans av material, utrustning, installation, service och reservdelar. Dessa lösningar leder till större produktivitet, optimering av säkerhet och sänkta kostnader.