Pappersindustrin

Pappersindustrin

Vi utvecklar, tillverkar och levererar bandningsverktyg, halvautomatiska och helautomatiska förpackningsmaskiner, samt tillhandahåller märkningsutrustning konstruerad för att klara industrins höga krav.


Mer information hittar du på respektive produktområdes länk nedan:
Signode bandningsmaskiner