Tråd

Tråd

Det stora området med bandnings- och emballageapplikationer för kalldragen och varmvalsad metalltråd täcks in av Signodes sortiment av stål- och plastbandningsmaskiner och filmutrustning. Coilsen kan bandas i trådpackaren med integrerade bandningsmaskiner för bandning med stål- alt plastband. Kalldragen tråd kan också bandas radiellt med liknande huvuden. Den ökande användningen av PET-bandning gör det möjligt att säkra stora trådbuntar utan att trådytan skadas, därigenom undviks produktionsproblem i ett senare skede.

För att skydda värdefulla trådbuntar under hantering och förvaring, så har Signode också ett sortiment med maskiner för filmning genom ögat för små och stora trådrullar. Dessa enheter applicerar ett sortiment av skyddande film som är tillgängliga via Signode för total förpackningsleverans till tråddragningsindustrin.

Invitera oss i projektet och låt oss visa vår kvalitet!