Stång & rör

Stång & rör

Runda eller sexkantiga stång- eller rörbuntar kan säkert förpackas med antingen 16 - 32 mm stålband eller med 16 - 32 mm PET Tenax® polyesterband, beroende på produktens vikt och rörytans finish.

För att skydda rörens känsliga yta och för att förhindra repning eller skador under hantering och transport, kan skyddande emballage användas under bandningen och det kompletta paketet kan också fullständigt emballeras med en vertikal spiralfilmare.

Även här finns det fasta eller rörliga modeller beroende på kundens anläggningslayout och krav. Rörliga modeller kan röra sig via golvmonterade system eller ett överliggande traverssystem som gör alla bandningssystem helt flexibla.

Invitera oss i projektet och låt oss visa vår kvalitet!