Kallvalsat

Kallvalsat

För de många tillämpningarna i kallvalsverk har Signode utvecklat ett stort antal maskinlösningar med hjälp av både stålbandning och ett ökande antal högeffektiva system för PET-bandning. Både stålbandnings- och PET-systemen finns för 19 - 32 mm bred bandning.

Den ökande användningen av polyesterbandning på coils gör det möjligt att använda Signodes sortiment av bandningshuvuden i en mängd valstillämpningar där man applicerar 19, 25 och 32 mm PET-band med olika tjocklek , både runt coilens omkrets och radiellt eller genom ögat. Det patenterade vibrationssvetsningssystemet Z-weld® garanterar jämna svetsar med hög styrka och är därför överlägsna enkla värmesvetsningssystem på PET.

Användning av Signodes högpresterande Tenax® polyesterbandning reducerar alla ytskador till ett minimum under bandning och säkrar coilset både för intern hantering och leverans till slutanvändaren tillsammans med andra förpackningsmaterial för coils.

Där produktionsnivåerna inte är så stora eller mer oregelbundna kan ett enklare, mer kostnadseffektivt system fås med Signodes PSF halvautomatiska bandmatningsenhet. Här får användaren hjälp av PSF-enheten när bandet matas runt rullen, därefter spänns, svetsas och kapas bandet med hjälp av ett pneumatiskt eller batteridrivet handverktyg.

Invitera oss i projektet och låt oss visa vår kvalitet!