Ingot & Billet

Ingot & Billet

Under det senaste decenniet har Signode varit ledande när det gäller utveckling och införande av kraftig Tenax® polyesterbandning för ingot- och billetbandning, som ersättning för stålbandning. Med våra olika bandningshuvuden tillsammans med Tenax® polyesterband uppnås en överlägsen lösning för packning av ingot och billet, eftersom den kvarvarande spänningen på paketet är högre med PET än med stålband. Dessutom bildas inga fläckar på materialet, likaså minskar kantskadorna då polyesterband används istället för stålband.

På förpackningen förblir bandet mycket tätt runt lasten, även när över-/underslag trycks ihop eller krymper under hantering och förvaring. Det PET-band som appliceras i både automatiska och halvautomatiska system klarar även ojämna ingotförpackningar, något som gör det möjligt att applicera bandet med stor spänning på buntarna. Detta leder till stabila transportpaket utan behov av buntkomprimering under bandningsåtgärden, som i traditionella stålbandningssystem.

Invitera oss i projektet och låt oss visa vår kvalitet!