Coilmaster

Coilmaster coils filmningssystem

System för filmning genom ögat kan också levereras för helautomatisk coilemballering med hjälp av behandlat papper, VCI-filmer och sträckfilmer eller en kombination av filmerna för att få en optimal nivå av coilskydd. Beroende på vilka systemmoduler som väljs och automatiseringsnivån kan Coilmaster också applicera rullens yttre och inre kantskydd, rullens yttre emballage och sidoskivor. Olika modeller av Coilmasters finns för emballeringslösningar både offline och online.

Invitera oss i projektet och låt oss visa vår kvalitet!