Sträckfilmning

Sträckfilmning

Signode sätter kvalitet i fokus och har i många år levererat sträckfilmsmaskiner av högsta kvalitet till den Skandinaviska marknaden.

Våra kunder får inte bara en kvalitetsprodukt när de köper en maskin från Signode, utan också en systemleverantör som erbjuder service, reservdelar och professionell uppföljning genom maskinens hela livstid.

Signode levererar också kompletta linjer med integrerade rullbanor tillsammans med maskinerna. Vi har ett nära samarbete med etablerade tillverkare av robotar, palleteringssystem, rullbanor och kedjebanor.

Signode sträckfilmsutrustning